Số lượt truy cập

    stat tracker for tumblr
Chia sẻ trang này

   


   

"Nếu số phận tước đi những gì ta không thể giữ nổi, hãy mỉm cười như nhưng trò vui ..."

-- William Shakespeare - Hamlet --

I. CÁC PHẦN MỀM ĐÃ PHÁT HÀNH

I.1. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN

WDL - Phần mềm tính toán tải trọng Gió
100.000 VNĐ
  EQL - Phần mềm tính toán tải trọng Động đất
50.000 VNĐ
         
PBC - Phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc
100.000 VNĐ
  PFD - Phần mềm thiết kế móng cọc
100.000 VNĐ
         
RCBc - Phần mềm tính toán và thiết kế cốt thép Dầm
100.000 VNĐ
  KCS KTV - Phần mềm kiểm tra khả năng chịu lực của Vách
Free
         
RCC - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép cột
100.000 VNĐ
  RCSc - Phần mềm tính toán diện tích cốt thép Sàn
100.000 VNĐ

I.2. PHẦN MỀM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI BẢN VẼ KẾT CẤU

KCS SFD - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng
Free
  RCCd - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Cột
Free
         
RCS - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Sàn
100.000 VNĐ
  RCB - Phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm
100.000 VNĐ
         

I.3. CÁC PHẦN MỀM KHÁC

CTK - Phần mềm thống kê cốt thép
Free
  KCS Plotter - Phần mềm in tự động trong AutoCAD
Free
         
KCS Gmail Notifier - Phần mềm tự động kiểm tra Gmail
Free
  KCS QuickC - Phần mềm tính toán nhanh cấu kiện BTCT
Free

I.4. CÁC ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ KHÁC

Chuyển đến: Các ứng dụng miến phí khác

II. DỰ ÁN

 1. RCSM - Phần mềm triển khai kết cấu bê tông cốt thép

III. ĐÀO TẠO

 1. Hướng dẫn Etabs Online (miễn phí)
 2. Các khóa đào tạo của KetcauSoft

IV. CÁC BÀI VIẾT CHUYÊN NGÀNH, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 1. Dầm cao và dầm chuyển (Deep Beam & Transfer Beam)
 2. Tính toán cốt kép theo giới hạn định trước - Giải pháp cho Dầm chịu mô men lớn
 3. Shortening - Nguyên nhân, mâu thuẫn, và phương pháp hạn chế sai sót
 4. Tính diện tích cốt thép bằng Etabs theo tiêu chuẩn TCVN: 356-2005
 5. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho Cột tiết diện chữ nhật
 6. Sự suy giảm độ cứng của kết cấu bê tông cốt thép
 7. Vấn đề tối ưu trong thiết kế móng cọc
 8. Etabs - Các phương pháp khai báo tải trọng Động đất
 9. AutoCad - Hướng dẫn đóng gói hồ sơ bằng chức năng eTransmit
 10. Etabs - Import Grid from DXF
 11. AutoCad - Ứng dụng XREF trong thể hiện bản vẽ kết cấu
 12. Etabs - Hướng dẫn thiết kế Vách
 13. Các bài viết khác ...

V. CÁC TIÊU CHUẨN - TÀI LIỆU

 1. Các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu
 2. Các tài liệu chuyên ngành

VI. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 1. Các câu hỏi thường gặp
 2. Gửi email
 3. Thảo luận trên diễn đàn Ketcausoft
 4. Hình thức thanh toán

 

SM. Hồ Việt Hùng
Hà Nội, 2012

 
Chia sẻ trang này: