Diễn đàn KetcauSoft
Thay đổi phương đài móng - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: PFD - Phần mềm thiết kế móng cọc (/forumdisplay.php?fid=57)
+--- Chủ đề: Thay đổi phương đài móng (/showthread.php?tid=2112)Thay đổi phương đài móng - dvhienxd - 19-12-2016 09:16 AM

Anh Hùng ơi trong PFD làm sao để thay đổi phương ( ví dụ e muốn quay đài móng 1 góc 90 độ)? Em đã nhập vào ô góc phương chính nhưng không thấy đài móng thay.
Em cảm ơn.


RE: Thay đổi phương đài móng - Ho Viet Hung - 19-12-2016 09:29 AM

Sau khi nhập góc phương chính, em phải tick vào chô Khóa phương chính thì phần mềm mới áp dụng phương chính mà em chọn em nhé

[Hình: p2016121901.png]