Diễn đàn KetcauSoft
Lỗi phần mềm vẽ dầm - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: RCBc - Phần mềm tính toán và thiết kế cốt thép Dầm (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Chủ đề: Lỗi phần mềm vẽ dầm (/showthread.php?tid=2185)Lỗi phần mềm vẽ dầm - ksnglong - 19-04-2017 09:30 AM

Nhờ KCS xem giúp là lỗi gì. Cám ơn.


RE: Lỗi phần mềm vẽ dầm - ksnglong - 19-04-2017 09:33 AM

(19-04-2017 09:30 AM)ksnglong Đã viết:  Nhờ KCS xem giúp là lỗi gì. Cám ơn.
file Cad


RE: Lỗi phần mềm vẽ dầm - Ho Viet Hung - 19-04-2017 11:30 AM

Chào bạn
Việc chuyển dữ liệu từ RCBc sang RCB không hoàn thiện 100%;
Bạn cần vào phần mềm RCB mở file để sửa một số nội dung; bao gồm Gối đỡ, kiểu đai v.vv..
Trường hợp của bạn bị lỗi do dầm thay đổi tiết diện, bạn cần sửa kiểu đai của nhịp bé thành Kiểu đai Đơn


RE: Lỗi phần mềm vẽ dầm - ksnglong - 20-04-2017 08:23 AM

Chào bạn Hùng.
Cám ơn bạn. Mình đã làm theo hướng dẫn, nhưng pm không cho phép khai báo hình dáng cốt đai khác nhau ở dầm thay đổi tiết diện, khi khai báo cốt đai tại vị trí mc nhỏ hơn thì phần mềm không hiển thị nên không khai báo được( mình đã dùng phiên bản mới nhất).
Bạn giải thích thêm cho mình "Việc chuyển dữ liệu từ RCBc sang RCB không hoàn thiện 100%" là như thế nào, vì mình đã làm đúng hướng dẫn.
Như giới thiệu là pm tự động chọn đường kính cốt đai, mình thấy có vẻ chưa hợp lý.
Trân trọng.


RE: Lỗi phần mềm vẽ dầm - Ho Viet Hung - 20-04-2017 03:02 PM

Chào bạn
File đính kèm là file cho thấy phần mềm có thể vẽ được dầm có các tiết diện khác nhau, miễn là bạn thiết lập đúng
Việc chuyển dữ liệu từ RCBc sang RCB không hoàn thiện 100% có nghĩa là phần mềm không thể chuyển dữ liệu đúng 100%, bạn cần kiểm tra hiệu chỉnh