Diễn đàn KetcauSoft
Thông báo cập nhật phần mềm ngày 25.04.2017 - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Ban Quản Trị (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Thông báo từ Ban quản trị (/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Chủ đề: Thông báo cập nhật phần mềm ngày 25.04.2017 (/showthread.php?tid=2191)Thông báo cập nhật phần mềm ngày 25.04.2017 - Ho Viet Hung - 25-04-2017 03:49 PM

Ngày 25/4/2017; KetcauSoft có những cập nhật quan trọng cho hệ thống các phần mềm thể hiện bản vẽ; các bạn xem thông tin tại đây: http://ketcausoft.com/pages/thong-bao-cap-nhat-20170425-kcs-style.php


RE: Thông báo cập nhật phần mềm ngày 25.04.2017 - butan - 27-04-2017 11:48 PM

Dear Mr Hùng !
Mình cập nhật phần mềm tính gió WDL dùng cho etabs 2016 luôn đi !.