Diễn đàn KetcauSoft
Cập nhật lại địa điểm xd - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS STF - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế (/forumdisplay.php?fid=61)
+--- Chủ đề: Cập nhật lại địa điểm xd (/showthread.php?tid=2192)Cập nhật lại địa điểm xd - quoccuonghd - 28-04-2017 11:43 AM

Trong phần chọn địa điểm xd không có địa điểm tỉnh Hải Dương mà chỉ có tỉnh Hải hưng cũ (tỉnh Hưng Yên và Hải Dương ghép lại). KCS xem và cập nhật lại cho cái địa địa điểm XD cho phù hợp với địa danh hiện tại.