Diễn đàn KetcauSoft
Không nhập được file MDB vào KTV - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách (/forumdisplay.php?fid=63)
+--- Chủ đề: Không nhập được file MDB vào KTV (/showthread.php?tid=2195)Không nhập được file MDB vào KTV - dvhienxd - 05-10-2017 06:03 PM

Anh HÙng cho em hỏi: khi xuất file từ Etabs ra và nhập vào KTV thì có thông báo nư hình gửi kèm là sao ạ?
Xuất từ Etabs ra chỉ chọn mục Wall output đúng không ạ?


RE: Không nhập được file MDB vào KTV - dvhienxd - 05-12-2017 11:42 PM

A Hùng cho em hỏi lỗi trên sửa như thế nào a?
Em cảm ơn.


RE: Không nhập được file MDB vào KTV - Ho Viet Hung - 05-13-2017 04:14 PM

Em tick chọn thêm bảng Building Data em nhé