Diễn đàn KetcauSoft
Hỏi về đệm cát????? - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS IFD - Phần mềm thiết kế móng đơn (/forumdisplay.php?fid=60)
+--- Chủ đề: Hỏi về đệm cát????? (/showthread.php?tid=2197)Hỏi về đệm cát????? - vuthanhluonglc - 05-15-2017 10:21 PM

Anh Hùng cho em hỏi?
Trong phần mềm tính toán móng đơn IFD
Khi tính toán móng đơn với nền địa chất yếu dày 10m ( sét pha dẻo mềm )
Phản lực chân cột của em khoảng 35 tấn.
Phần mềm cho kết quả tính toán móng đơn kích thước 2400 x 2400
Nhận thấy kích thước móng quá lớn ( Móng của 2 cột liền kề quá sát nhau )

Em thử cho đệm cát 1m và tính toán lại !
Phần mềm cho kết quả thiết kế móng đơn với kích thước 1700 x 1700
Với nền địa chất yếu và dày như vậy thì đệm cát đâu có tác dụng gì nhiều nhỉ?
Tại sao phần mềm tính toán ra móng với kích thước giảm đáng kể như vậy????


RE: Hỏi về đệm cát????? - Ho Viet Hung - 05-16-2017 09:06 AM

Câu hỏi của em không được bình thường lắm; nếu đệm cát không có tác dụng thì em đưa vào làm gì
Còn đánh giá tác dụng của nó như thế nào thì em phải đọc lý thuyết gia cố nền bằng đệm cát + theo dõi file tính em nhé, chứ không thể đánh giá theo cảm quan được