Diễn đàn KetcauSoft
hiệu chỉnh bảng thống kê - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Ban Quản Trị (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hướng dẫn, Góp ý, thắc mắc (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Chủ đề: hiệu chỉnh bảng thống kê (/showthread.php?tid=2235)hiệu chỉnh bảng thống kê - pikachu08x2 - 07-07-2017 08:28 AM

trong các bảng thống kê của các phần mềm ketcausoft ở phần tổng kêt khối lượng nó hay ra là phi <=10,Phi <=18,Phi>=18... a chỉ e cách đưa nó về khối lượng của 1 loại thép cụ thể được ko


RE: hiệu chỉnh bảng thống kê - Ho Viet Hung - 08-07-2017 08:10 AM

Em xem thông tin tại đây nhé: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P17070801-ketcausoft-thiet-lap-chung.php


RE: hiệu chỉnh bảng thống kê - pikachu08x2 - 13-07-2017 08:52 AM

e cám ơn anh nhé