Diễn đàn KetcauSoft
Khi nào thì khoan khảo sát phục vụ thiết kế - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Khi nào thì khoan khảo sát phục vụ thiết kế (/showthread.php?tid=2238)Khi nào thì khoan khảo sát phục vụ thiết kế - dovandiep1991 - 11-07-2017 11:32 AM

Chào diễn đàn- chào các anh chị kỹ sư.
Em có vấn đề sau nhờ anh hùng và mọi người giúp ạ-
Theo quy định hiện hành thì công trình có quy mô như thế nào thì chúng ta phải khoan khảo sát đại chất phục vụ thiết kế ?
Thanks all