Diễn đàn KetcauSoft
Lỗi Phần mền PFD - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm hỗ trợ triển khai bản vẽ Kết cấu (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: PFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc (/forumdisplay.php?fid=58)
+--- Chủ đề: Lỗi Phần mền PFD (/showthread.php?tid=2240)Lỗi Phần mền PFD - tranbac92 - 13-07-2017 08:11 AM

E chòa a Hùng và các anh chị. Khi e vẽ móng cọc bằng PFD thì bị lỗi như này ạ
1.Nếu cứ để lỗi như vậy thì vẽ ra chỉ có mỗi mặt bằng và thống kê, k mặt cắt
2. khi e đang triển khai thép cột, đài móng


RE: Lỗi Phần mền PFD - Ho Viet Hung - 14-07-2017 07:50 AM

Em cài đặt bộ phần mềm theo hướng dẫn tại đây nhé: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P17042801-cac-buoc-cai-dat-phan-mem-ketcausoft.php


RE: Lỗi Phần mền PFD - tranbac92 - 20-07-2017 10:10 PM

E cảm ơn a ạ. Nhưng k biết lỗi tsao, mà e làm theo rồi k được ạ. Nhưng e đã tìm ra được lỗi ạ.
nếu a cũng bị như e, thì cần load thư viện bê tông lót của phần mềm vào ạ


RE: Lỗi Phần mền PFD - Ho Viet Hung - 21-07-2017 08:01 AM

Chắc do em cài chưa đúng cách theo hướng dẫn phía trên
Bộ cài của KetcauSoft đã tự động đưa thư viện bê tông lót vào trong AutoCAD