Diễn đàn KetcauSoft
[Thắc mắc] Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: [Thắc mắc] Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào (/showthread.php?tid=2241)[Thắc mắc] Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào - su_702 - 07-14-2017 10:28 AM

<img src="[Hình: Lc0VYvB.jpg]" alt=">" title=">" /> Em chào mọi người. ae kết cấu sư chỉ giáo cho e vs ạ.
em mô hình etabs có gán thêm trong mô hình có cầu thang.

khi xem Moment cột nhìn hơi lớn, quan niệm nút liên kết bản, dầm chiếu
nghỉ liên kết vs cột như thế nào mới đúng ạ..tiền bối xem giúp e vs. cám
ơn ạ.

File etabs đây ạ: https://1drv.ms/u/s!AtUznJZSFrwA8hAMxA-LsXrOkdaa


RE: [Thắc mắc] Moment cột lớn khi mô hình cầu thang vào - nhqilmu - 07-17-2017 05:08 PM

Trong bài toán thực hành thiết kế, ở bước mô hình hóa hệ kết cấu vào phần mềm bạn không nên mô hình kết cấu thang vào. Việc mô hình thang vào phần mềm dễ gây lỗi khi phân tích mô hình, hơn nữa bản chất ở đây là bạn phải đưa đủ tải trọng thang vào mô hình.