Diễn đàn KetcauSoft
XIn góp ý về file etabs trường học - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: XIn góp ý về file etabs trường học (/showthread.php?tid=2469)XIn góp ý về file etabs trường học - natta - 25-10-2018 09:57 AM

Xin chào mọi người, mình đang tính toán 1 trường học 1 trệt + 1 lầu, kết quả tính toán từ etabs xuất ra sử dụng bộ pm của KCS để tính cho cột, dầm, sàn, móng, tuy nhiên so với các công trình có quy mô tương đường thì công trình của mình có thép cột và dầm nhỏ hơn, thép sàn cần bố trí cả 2 phương d8, thép móng cũng lớn hơn, mình gửi kèm mô hình etabs lên đây, mong nhận được góp ý của mọi người, trong mô hình tải tường sử dụng gạch bê tông cốt liệu nên có hơi lớn 1 chút, xin cảm ơn và mong nhận được góp ý của mọi người