Diễn đàn KetcauSoft
Khai báo tường chịu lực - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Etabs, Safe (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Khai báo tường chịu lực (/showthread.php?tid=2471)Khai báo tường chịu lực - livthao - 03-11-2018 02:47 PM

Em xin chào các anh chị.
Như tiêu đề, em xin được hỏi cách khai báo tường chịu lực trong Etab như thế nào là đúng nhất, để đưa sang Safe tính toán móng được ạ. Em cảm ơn các anh chị!