Diễn đàn KetcauSoft
Kết cấu hệ chuyển cho tầng kỹ thuật - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Kết cấu hệ chuyển cho tầng kỹ thuật (/showthread.php?tid=2489)Kết cấu hệ chuyển cho tầng kỹ thuật - Ketcausoft Team - 27-11-2018 09:39 PM

Nguyên lý tính toán
- Tải trọng lệch tâm được cân bằng bởi lực nén ở sàn tầng trên và lực kéo ở sàn tầng dưới.

- Lực căng trong các sàn được giả thiết là hoàn toàn do cốt thép chịu, diện tích cốt thép (dưới đây gọi là diện tích cốt thép bổ sung) được coi là độc lập với diện tích cốt thép tính được do tác dụng của mô men. Do đó, trong các bảng tính dầm; đối với các dầm ở vị trí này; diện tích cốt thép bố trí tối thiểu sẽ bằng diện tích cốt thép yêu cầu khi tính toán dưới tác dụng của mô men cộng với diện tích cốt thép tính toán bổ sung tính được trong bảng tính toán này.


Links tải bảng tính: https://link4win.in/NdcpKA

Mọi người có thể tham khảo và cho ra ý kiến cũng như quan điểm của mình, chúng ta sẽ cùn trao đổi và thảo luận.
Cảm ơn mọi người.