Diễn đàn KetcauSoft
Gán tải trong etabs - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Etabs, Safe (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Gán tải trong etabs (/showthread.php?tid=2510)Gán tải trong etabs - tranbac92 - 25-12-2018 11:22 PM

E chào các anh, e có vấn đề về etabs, các anh cho e hỏi với ạ: khia báo tải trọng, phần tĩnh tải, e chỉ khai báo 1 trường hợp tải trọng đó là Dead load, và e gán cho nó hệ số bản thân là 1,1.. tất cacr các tải trọng tường bao, các lớp hoàn thiện sàn, em đều khai báo chung vào đây, thì có sai về bản chất k ạ. vì e thấy có người khai báo Tải tượng, lớp sàn hoàn thiện là Super dead load ( k nhân hệ số jgì phần selfwigh).... E cam ơn anh c


RE: Gán tải trong etabs - KetCauPlus - 26-12-2018 08:52 AM

(25-12-2018 11:22 PM)tranbac92 Đã viết:  E chào các anh, e có vấn đề về etabs, các anh cho e hỏi với ạ: khia báo tải trọng, phần tĩnh tải, e chỉ khai báo 1 trường hợp tải trọng đó là Dead load, và e gán cho nó hệ số bản thân là 1,1.. tất cacr các tải trọng tường bao, các lớp hoàn thiện sàn, em đều khai báo chung vào đây, thì có sai về bản chất k ạ. vì e thấy có người khai báo Tải tượng, lớp sàn hoàn thiện là Super dead load ( k nhân hệ số jgì phần selfwigh).... E cam ơn anh c
Self Weight Multiplier khi anh để hệ số 1,1 tức nó sẽ cộng 1,1 tải trọng bản thân vào trường tải trọng anh gán
Anh có thể gộp tất cả sàn hoàn thiện+ tường vào cũng được và Self Weight Multiplier để 1,1 tức là tải sàn hoàn thiện+tải tường +1,1 tải bản thân vẫn được bản chất không sai.
Nếu anh tách riêng ra các tải trọng thì mai sau anh có thể đánh giá được nội lực lớn do tải trọng nào.
Cái khai báo tải trọng này tùy quan điểm tính toán mỗi người.