Diễn đàn KetcauSoft
Địa chất đá phon hóa - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS IFD - Phần mềm thiết kế móng đơn (/forumdisplay.php?fid=60)
+--- Chủ đề: Địa chất đá phon hóa (/showthread.php?tid=2512)Địa chất đá phon hóa - tranbac92 - 01-01-2019 12:30 AM

Chào anh Hùng ạ> E có 1 ctrinh làm móng đơn, có khoan chất, ở độ sâu 3,5 m, gặp bôtj đá, phong hóa mạnh đến vừa và đá cứng chắc, bên trên là đất sét, Em tke móng, e k khai báo được địa chất lớp bột dá đó ( mogs e đặt phái trên lớp bột đá đó), thì móng chưa tắt lún, do chiều dày lớp đất k đủ. Vậy e nên làm thế nào ạ.. Em cảm ơn ạ


RE: Địa chất đá phon hóa - Ho Viet Hung - 02-01-2019 10:14 AM

Hi em, theo anh nghĩ lớp đá thì không có khả năng bị lún nữa
Do đó trong trường hợp móng như trên mặc dù chưa tắt lún nhưng độ lún sẽ không tăng thêm, và em có thể lấy độ lún tính được làm độ lún cuối cùng