Diễn đàn KetcauSoft
đòi quyền lợi - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm hỗ trợ triển khai bản vẽ Kết cấu (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: KCS IFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Móng đơn (/forumdisplay.php?fid=66)
+--- Chủ đề: đòi quyền lợi (/showthread.php?tid=2513)đòi quyền lợi - suprovip - 02-01-2019 08:23 AM

thật bất công với ai đã mua khóa mềm khi không được sử dụng phần mềm này quá anh hùng ơi.


RE: đòi quyền lợi - Ho Viet Hung - 02-01-2019 01:16 PM

Hi em, cảm ơn em đã phản hồi, anh coi đây là một niềm khích lệ cho sản phẩm mới Smile
về cơ bản thì khách hàng chỉ có quyền lợi đối với phần mềm đã mua;
Tuy nhiên anh sẽ suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này


RE: đòi quyền lợi - phuocmamut - 04-01-2019 02:59 PM

(02-01-2019 01:16 PM)Ho Viet Hung Đã viết:  Hi em, cảm ơn em đã phản hồi, anh coi đây là một niềm khích lệ cho sản phẩm mới Smile
về cơ bản thì khách hàng chỉ có quyền lợi đối với phần mềm đã mua;
Tuy nhiên anh sẽ suy nghĩ cân nhắc về vấn đề này
Em đồng ý kiến với bạn suprovip là anh hùng nên cho cập nhật với những khách đang sử dụng phần mềm.
hoặc giảm giá đối với tất cả các phần mềm mới cập nhật.RE: đòi quyền lợi - nguyencongvu - 05-01-2019 11:02 AM

anh hùng nên bổ sung tính năng móng đôi trên phần mềm này


RE: đòi quyền lợi - NgThanhTruc - 05-01-2019 04:19 PM

(02-01-2019 08:23 AM)suprovip Đã viết:  thật bất công với ai đã mua khóa mềm khi không được sử dụng phần mềm này quá anh hùng ơi.
Đấy là công sức và chất giám của tác giả, nên mình nghỉ nên có chút phí để trả công sức mà tác giả bỏ ra. Nhưng em nghỉ Anh hùng sẽ giảm phí cho những ng đã mua khóa mềm.