Diễn đàn KetcauSoft
Etabs - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Etabs, Safe (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Etabs (/showthread.php?tid=2515)Etabs - hoangkyanh92 - 03-01-2019 10:02 AM

Chào mọi người! Nhờ a hùng và mọi người kiểm tra giùm em mô hình etaps này với ạ , không biết bị lỗi gì mà kết quả chuyển vị ux và uy quá lớn. Xin cảm ơn.


RE: Etabs - L-HT - 03-01-2019 09:28 PM

(03-01-2019 10:02 AM)hoangkyanh92 Đã viết:  Chào mọi người! Nhờ a hùng và mọi người kiểm tra giùm em mô hình etaps này với ạ , không biết bị lỗi gì mà kết quả chuyển vị ux và uy quá lớn. Xin cảm ơn.
file etabs của bạn báo lỗi rồi kìa, bạn nên check rồi sửa lỗi đi.


RE: Etabs - KetCauPlus - 05-01-2019 12:43 AM

(03-01-2019 10:02 AM)hoangkyanh92 Đã viết:  Chào mọi người! Nhờ a hùng và mọi người kiểm tra giùm em mô hình etaps này với ạ , không biết bị lỗi gì mà kết quả chuyển vị ux và uy quá lớn. Xin cảm ơn.
Sau khi xem mô hình Etab của anh em nhận thấy anh chưa khai báo cứng cho phương X và Y ạ, các giá trị này thường được khai báo bằng giá trị vô cùng lớn so với phương Z để khai báo rằng cọc không bị dịch chuyển theo phương ngang