Diễn đàn KetcauSoft
Sàn ô cờ - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Sàn ô cờ (/showthread.php?tid=2520)Sàn ô cờ - dvhienxd - 09-01-2019 04:22 PM

Anh Hùng cho em hỏi: khi tính toán sàn ô cờ có lưu ý gì khác sàn thông thường và cách chọn sơ bộ kích thước dầm sàn như thế nào không ạ?
Em cảm ơn anh.


RE: Sàn ô cờ - Ho Viet Hung - 10-01-2019 07:59 AM

(09-01-2019 04:22 PM)dvhienxd Đã viết:  Anh Hùng cho em hỏi: khi tính toán sàn ô cờ có lưu ý gì khác sàn thông thường và cách chọn sơ bộ kích thước dầm sàn như thế nào không ạ?
Em cảm ơn anh.
.
Em xem thông tin về cách chọn kích thước cho sàn ô cờ tại đây: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P16021601-chi-dan-thiet-ke-san-vuot-nhip-lon.php
Đồi với sàn ô cờ hay thì điều đáng lưu tâm là vẫn đề chọc thủng tại khu vực xung quanh cột em ạ