Diễn đàn KetcauSoft
Hệ số an toàn FS và 3 hệ số trong ngoặc đơn. - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Phần mềm tính toán thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: KCS IFD - Phần mềm thiết kế móng đơn (/forumdisplay.php?fid=60)
+--- Chủ đề: Hệ số an toàn FS và 3 hệ số trong ngoặc đơn. (/showthread.php?tid=2565)Hệ số an toàn FS và 3 hệ số trong ngoặc đơn. - xuanhoangkd - 26-03-2019 09:57 AM

KCS có thể cho mình biết về công thức tính hệ số FS trong phần Hệ số an toàn (chọn móng và nhấp phải chuột) và 3 giá trị trong ngoặc đơn trên mặt bằng mô hình KCS IFD. xin cám ơn!


RE: Hệ số an toàn FS và 3 hệ số trong ngoặc đơn. - xuanhoangkd - 27-03-2019 04:52 PM

(26-03-2019 09:57 AM)xuanhoangkd Đã viết:  KCS có thể cho mình biết về công thức tính hệ số FS trong phần Hệ số an toàn (chọn móng và nhấp phải chuột) và 3 giá trị trong ngoặc đơn trên mặt bằng mô hình KCS IFD. xin cám ơn!
Mình đã tìm ra tồi. cám ơn.