Diễn đàn KetcauSoft
Xin thảo luận về vấn đề bố trí cốt thép cột - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Xin thảo luận về vấn đề bố trí cốt thép cột (/showthread.php?tid=2604)Xin thảo luận về vấn đề bố trí cốt thép cột - mountain84 - 06-06-2019 11:37 AM

Thân gửi các bạn trên diễn đàn! mình có vấn đề về bố trí thép cột như sau mong các bạn cùng tham gia thảo luận xem bố trí thép như thế nào là đúng. Hiện nay mình đang bố trí theo kiểu số 2 thì đơn vị thi công bảo là bố trí sai nguyên tắc vậy có tiêu chuẩn nào yêu cầu về vấn đề bố trí thép cột này không ạ?!


RE: Xin thảo luận về vấn đề bố trí cốt thép cột - timon23 - 08-06-2019 03:10 PM

(06-06-2019 11:37 AM)mountain84 Đã viết:  Thân gửi các bạn trên diễn đàn! mình có vấn đề về bố trí thép cột như sau mong các bạn cùng tham gia thảo luận xem bố trí thép như thế nào là đúng. Hiện nay mình đang bố trí theo kiểu số 2 thì đơn vị thi công bảo là bố trí sai nguyên tắc vậy có tiêu chuẩn nào yêu cầu về vấn đề bố trí thép cột này không ạ?!
Việc bố trí thép cột thế nào theo mình còn phụ thuộc vào từng mặt bằng cụ thể và kết quả tính toán. Cách bố trí thép cột theo cách 2 trong trường hợp nhà ống muốn giấu cột vào trong tường theo mình thì cũng hợp lý.