Diễn đàn KetcauSoft
SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ACI TRÊN ETABS - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ACI TRÊN ETABS (/showthread.php?tid=2621)SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ACI TRÊN ETABS - quyprotk07 - 24-07-2019 09:02 AM

Chào a Hùng!
Em đang sử dụng TC CSA điều chỉnh hệ số vật liệu để thiết kế trên Etabs. Hiện tại em đang có công trình cần thiết kế Dự ứng lực. Em sử dụng SAFE để tính toán cho sàn DƯL với TC ACI.
Anh cho em hỏi là nếu sử dụng luôn TC ACI để thiết kế cho phần BTCT khác như cột, dầm ( trên Etabs) thì có được không.
Em cảm ơn anh!