Diễn đàn KetcauSoft
9386-Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ - Bản rút gọn

+- Diễn đàn KetcauSoft (http://ketcausoft.com/forum)
+-- Diễn đàn: Các vấn đề khác (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Các vấn đề về thiết kế kết cấu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: 9386-Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ (/showthread.php?tid=2631)9386-Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ - minh3181 - 29-08-2019 12:39 AM

Dear admin & các bạn
TCVN 9386-Vùng động đất yếu chỉ áp dụng Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ.

Vậy Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ là chỗ nào quy định ạ?
Trân trọng cảm ơn.


RE: 9386-Giải pháp kháng chấn đã được giảm nhẹ - Ho Viet Hung - 30-08-2019 07:53 AM

Mình cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này của bạn