KetcauSoft


Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Lỗi] Sửa vật liệu cọc PBC_2015_20180709
18-07-2018, 05:17 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 18-07-2018 05:18 PM bởi tinhyeu_forever2.)
Bài viết: #1
[Lỗi] Sửa vật liệu cọc PBC_2015_20180709
Hôm nay mình mới cập nhật phần mềm từ bản PBC_2015_20171024 lên PBC_2015_20180709. Xem qua thì phần thông tin cọc máy mình bị lỗi không như video hướng dẫn.
Khi nháy đúp vào cọc đã định nghĩa thì báo lỗi như sau:

   

Code lỗi:

PHP Code:
See the end of this message for details on invoking 
just
-in-time (JITdebugging instead of this dialog box.

************** 
Exception Text **************
System.DivideByZeroExceptionAttempted to divide by zero.
   
at System.Decimal.FCallDivide(DecimalresultDecimal d1Decimal d2)
   
at System.Decimal.Divide(Decimal d1Decimal d2)
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.aK8LAsXoXQF2IoMxNbl(Decimal Decimal )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.ki1tp14XP7(Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.onGyxWTvl9ZW81vjwVJ(Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.xMZt5TY6tT(Int32  Int32  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Object  Object  Int32  Int32  Int32  Int32  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.As4pGoTikAVbaOCwUwq(Int32  Int32  Decimal  Decimal  Decimal  Decimal  Object Object Int32  Int32  Int32  Int32  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.NUxtAPLLm1(Int32  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.mMUrYjU9wTfkDP86XZi(Int32  )
   
at GZlcjRdn0ofZS4JKT6.VFSLAWKeB2QnKC8BdH.UHgQSpgcbN(Int32  )
   
at KCS_PBC_2015.frmMain.Phgc62YJNGjc4BjlMcg(Int32  )
   
at KCS_PBC_2015.frmMain.wyNALHFLZE(Object  DataGridViewCellEventArgs  )
   
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(MessagemMouseButtons buttonInt32 clicks)
   
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Messagem)
   
at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Messagem)
   
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Messagem)
   
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWndInt32 msgIntPtr wparamIntPtr lparam)


************** 
Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8933 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
PBC 2015
    Assembly Version
1.0.0.0
    Win32 Version
1.0.0.0
    CodeBase
file:///C:/Users/tinhy/Desktop/PBC_2015_20180709/PBC%202015.exe
----------------------------------------
System
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version
8.0.0.0
    Win32 Version
8.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Management
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
Microsoft.Office.Interop.Excel
    Assembly Version
15.0.0.0
    Win32 Version
15.0.4569.1506
    CodeBase
file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.Office.Interop.Excel/15.0.0.0__71e9bce111e9429c/Microsoft.Office.Interop.Excel.dll
----------------------------------------
System.Data
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_64/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly Version
2.0.0.0
    Win32 Version
2.0.50727.8922 (WinRelRS4.050727-8900)
    
CodeBasefile:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Data.DataSetExtensions
    Assembly Version
3.5.0.0
    Win32 Version
3.5.30729.8931 built byWinRelRS4
    CodeBase
file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly Version
3.5.0.0
    Win32 Version
3.5.30729.8931 built byWinRelRS4
    CodeBase
file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------

************** 
JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JITdebuggingthe .config file for this
application 
or computer (machine.configmust have the
jitDebugging value set in the system
.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled
.

For 
example:

<
configuration>
    <
system.windows.forms jitDebugging="true" />
</
configuration>

When JIT debugging is enabledany unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box


Còn phần định nghĩa vật liệu cọc thì không sửa được cấp bê tông và mác thép, chỉ để được B30 và AIII.

   

   

Mong mấy anh kỹ thuật xem hộ em xem là máy em thiếu cái gì.
Máy mình đã cài .Net Framework 3.5, .Net Framework 4.7, Microsoft Visual C++ các phiên bản từ 2005 đến 2017. Mình dùng Windows 10 1803 17134.165
Mình cảm ơn Smile
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: Limexecofe , Sivertcug , Thomasboync , dalezm16 , kimberlytx1 , VictorAbita , sheenafs18 , Abakbakodug , HenryEvace , caseyoq4 , MaldatK , michelleyn16 , liliaud4 , suzettemf60 , kristinavj11 , randyxv11 , odessael16 , ChrisJef , isabelxg4 , cherryuy60 , herushki , LorkaV , KindzaU , Jerrygot , brandiwv3 , charliehv2 , JacintosMl , write movie reviews online , buy a cover letter , movie review writing service , tommiebv69 , DilanCanJ , gracejj69 , MarlonPhike , Michaelrup , julianfs2 , christana60 , ArthurRic , NerazumV , RickyBAP , araceliyh60 , leefi2 , Geronr28 , Proownerex , pneureque , THEODOREcleag , mattiewz60 , carawj4 , wandayd69 , jeagmaTemn , dominiqueyi11 , tolikkk , genevaxx3 , Ronexecofe , magdalenabq3 , Katfeade , Andreytup , Quorhoole , Abbaswes , Joeynat , Unedgedus , KellyOperi , HerbertWatly , dionnelx4 , aqbbaebu , Quemtinpex , Lubertsat , Warzenvonna , Geraldwes , JoxxrdDiuro , KathyTot , Karryptoswerceisp , WHETTEDIA , Charleserump , Gordontakly
19-07-2018, 07:46 AM
Bài viết: #2
RE: [Lỗi] Sửa vật liệu cọc PBC_2015_20180709
Chào bạn
Lỗi trên là do bạn đã chưa cài đặt phần mềm đúng cách
Bạn cần tuân thủ quy trình cài đặt theo hướng dẫn tại đây, và chạy phần mềm bằng KCS Insite hoặc tại địa chỉ C:\Ketcausoft\PBC 2015
Quy trình cài đặt: http://thuvien.ketcausoft.com/pages/P170...ausoft.php

Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://www.wefly-str.com

[Hình: p2015102801.png]
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
 Thanks given by: tinhyeu_forever2 , dalezm16 , prescolmagot , jeaninepq60 , joelxi18 , JosephJaw , liliaud4 , gayvv3 , twiladf1 , Brantpi , ChrisJef , lucyvt18 , angelitaga60 , louisann4 , HassanPag , Charleserump , berthaki4 , josefaeh16 , jeremyoe3 , Larrynop , petraacuff , justinele18 , yvonnexi11 , sweatanovgot , CliftonWam , cassiesw60 , VigoVorp , DoremiI , R1asahKax , LarosmG , philipzv60 , vincentrw60 , Limexecofe , Annanip , friedahp18 , HujloV , deborahqn60 , Azino , DanartF , DerrickMr , Dwaynesync , Darrellsax , StanleyLync , Thomasboync , abigailbp18 , neilmf4 , TommyX , ingridfv60 , Viktormar , HolliegoAsp , Sibur-Naradkels , Lukjankaft , Proownerex , WilsonEa , Imogenecab , DewayneWaigh , BillieVessy , Quorhoole , RandallFX , Wriquerm , rebeccatk1 , jerixc3 , rosalieyk16 , pneureque , alishaxk1 , WilliamtjBoapy , Tamarasoith , Unedgedus , Michaelcaulp , Lydialeno , vanessafc4 , Vandaki , DasthusW , aqbbaebu , Jamessen , ManuelJem , BrizanEvent , AliPreariSor , shereeid4 , VigianHek , Glennelero , Gordontakly
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

Trở về đầu trangTrở lên trên