Cập nhật phần mềm KCS IFD ngày 07/10/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm thiết kế móng đơn KCS IFD, thông tin cụ thể như sau:

1. Đọc dữ liệu từ file MDB của SAP

Cập nhật mới cho phép người dùng sử dụng dữ liệu từ file MDB của SAP suất ra, chức năng này hạn chế được các lỗi của trường hợp đọc dữ liệu từ file TXT trước đây

2. Bổ sung tính toán kiểm tra và thể hiện giá trị ứng suất min

Cập nhật mới tăng cường việc kiểm soát thiết kế bằng việc khống chế điều kiện ứng suất min > 0 (móng không chịu nhổ) và thể hiện giá trị ứng suất min (Smin) để người dùng có thể nắm được thông tin này

3. Bổ sung chức năng gán tải trọng phụ thêm

Cập nhật mới cho phép người dùng khai báo tải trọng phụ thêm ví dụ khi có thêm tải trọng tường hoặc sàn tầng 1 tác dụng lên móng

4. Thay đổi cách thức xác định kích thước móng

Cập nhật mới cho phép phần mềm xác định kích thước móng dựa trên tỉ lệ mô men theo các phương, cập nhật này đưa đến kết quả thiết kế hợp lý hơn do đó người dùng không cần điều chỉnh quá nhiều phương án thiết kế

5. Thay đổi giao diện phần mềm

Cập nhật mới cho phép người dùng lựa chọn giao diện phần mềm với nền trắng hoặc nền đen. Bên cạnh đó, móng cũng được thay đổi hình thức thể hiện một cách trực quan hơn

6. Bổ sung bảng tổng hợp phương án

Cập nhật mới cho phép người dùng dễ dàng nắm bắt được thông tin thiết kế dựa trên bảng tổng hợp phương án móng cho thấy kích thước và số lượng của các loại móng

THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN KETCAUSOFT

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể :)

Download thành công

Trình duyệt web sẽ tự động download bộ phần mềm, bạn cũng có thể download thủ công thông qua link có trong email mà ketcausoft đã gửi cho bạn