Cập nhật phần mềm KCS LAT ngày 31/07/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật vẽ lanh tô KCS LAT, thông tin cụ thể như sau:

Chức năng vẽ lanh tô bằng chọn Block cửa hoặc đối tượng Line

Phiên bản cập nhật cho phép người dùng vẽ lanh tô trên mặt bằng bằng cách chọn block cửa hoặc đối tượng line; cho phép người dùng vẽ lanh tô nhanh hơn, và tránh các sai sót khi chọn điểm để vẽ lanh tô

Tùy chọn thể hiện lanh tô trên mặt bằng

Phiên bản cập nhật cho phép người dùng lựa chọn việc thể hiện lanh tô trên mặt bằng có hay không bao gồm đoạn kê lên tường

Please cập nhật để sử dụng phần mềm thuận tiện hơn các bạn nhé

THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN KETCAUSOFT

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể :)

Download thành công

Trình duyệt web sẽ tự động download bộ phần mềm, bạn cũng có thể download thủ công thông qua link có trong email mà ketcausoft đã gửi cho bạn