Cập nhật phần mềm KCS Plotter ngày 19/07/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm in ấn tự động KCS Plotter, thông tin cụ thể như sau:

Sửa lỗi khi đánh số hiệu bản vẽ

Phiên bản cập nhật đã sửa lỗi khi thực hiện chức năng đánh số bản vẽ; nguyên nhân gây lỗi là bản vẽ có những điểm nằm ở cách xa vị trí bản vẽ gây ra lỗi trong việc định vị và hiệu chỉnh số bản vẽ. Phiên bản mới với thuật toán thay đổi cho phép phần mềm tránh khỏi lỗi trên

Please cập nhật để tránh lỗi trên các bạn nhé 

THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN KETCAUSOFT

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể :)

Download thành công

Trình duyệt web sẽ tự động download bộ phần mềm, bạn cũng có thể download thủ công thông qua link có trong email mà ketcausoft đã gửi cho bạn