Cập nhật phần mềm KCS SFD ngày 28/06/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm vẽ móng băng KCS SFD, thông tin cụ thể như sau:

1. Chức năng vẽ mặt cắt móng có giằng tường

Cập nhật mới cho phép người dùng lựa chọn thể hiện chi tiết tường móng và cốt thép giằng tường. 

2. Chức năng chọn chiều dài móng từ mặt bằng móng

Cập nhật mới cho phép người dùng xác định chiều dài móng bằng cách chọn các điểm trên mặt bằng móng

3. Chức năng vẽ nhiều móng cùng một lúc

Cập nhật mới cho phép người dùng khai báo sau đó vẽ cùng một lúc nhiều móng thay vì vẽ từng móng như trước đây

THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN KETCAUSOFT

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể :)

Download thành công

Trình duyệt web sẽ tự động download bộ phần mềm, bạn cũng có thể download thủ công thông qua link có trong email mà ketcausoft đã gửi cho bạn