KCS STF - Cập nhật ngày 24/06/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm thiết kế khung thép tiền chế KCS STF, cập nhật sẽ  được tự  động kiểm tra và thực hiện bởi phần mềm KCS Inside.

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng khung dựa vào tiết diện tương đương

Bản cập nhật cho phép người dùng lựa chọn việc kiểm tra ổn định ngoài mặt phằng cho cột bằng tết diện tương đương. Nguyên lý và phương pháp xác định tiết diện tương đương các bạn có thể xem tại đây: download

Khi không sử dụng lựa chọn này, phần mềm sẽ vẫn tiếp tục tính toán theo truyền thống là kiểm tra ổn định ngoài mặt phẳng cho từng tiết diện của cột vát.

THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN KETCAUSOFT

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể :)

Download thành công

Trình duyệt web sẽ tự động download bộ phần mềm, bạn cũng có thể download thủ công thông qua link có trong email mà ketcausoft đã gửi cho bạn