Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 003 905
Chia sẻ trang này
Các clip của KetcauSoft


Hỗ trợ Etabs - Chuyển đổi file đời cao về phiên bản 9.7.4

In tự động - In trong Layout

Vẽ lanh tô - Vẽ bằng cách chọn block cửa

Vẽ lanh tô - Tùy chọn Thể hiện đoạn kê lên tường

Vẽ dầm - Nhập kích thước từ mặt bằng kết cấu

Vẽ dầm - Copy dầm có sẵn

Vẽ dầm - Vẽ dầm gấp khúc

Vẽ dầm - Thay đổi chiều dài neo thép

Tải trọng Gió - Trường hợp chỉ cần tính Gió tĩnh

Tải trọng Gió - Trường hợp cần tính Gió động

Tính thép cột - Thay đổi màu nền hiển thị

Tính thép cột - Xuất dữ liệu ra file PDF

Tính thép cột - Xuất hình ảnh mô hình

Vẽ móng băng - Vẽ một lúc nhiều móng

Vẽ móng băng - Lấy chiều dài trên mặt bằng móng

Vẽ móng băng - Vẽ mặt cắt có giằng tường

PBC 2015 - Cập nhật ngày 24/04/2019

SAFE - Tạo vùng cứng để mô hình cột khi tính đài cọc

CTK - Cập nhật ngày 19/04/2019

Chụp màn hình bằng công cụ Snipping của Window

RCB - Chức năng vẽ dầm đơn

KetcauSoft Introduce

GstarCAD 2019

Bài 2: Tính toán tải trọng Gió bằng phần mềm WDL

Bài 1: Thuyết minh tải trọng bằng phần mềm TMT

Bài 12: Quản lý và xuất bản Hồ sơ Kết cấu

Bài 11: Triển khai cốt thép sàn sử dụng phần mềm RCS

Bài 10: Triển khai chi tiết lanh tô sử dụng phần mềm KCS LAT

Bài 9: Triển khai chi tiết đài cọc sử dụng phần mềm PFDe

Bài 8: Triển khai chi tiết dầm sử dụng phần mềm RCB

Bài 7: Triển khai chi tiết Cột sử dụng phần mềm RCCd

Bài 6: Thiết kế dầm sử dụng phần mềm RCBc

Bài 5: Thiết kế cột sử dụng phần mềm RCC

Bài 4: Thiết kế đài cọc sử dụng phần mềm PFD

Bài 3: Tính toán SCT của Cọc sử dụng phần mềm PBC

KCS Inside - Cập nhật ngày 23.02.2019

KCS IFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Móng đơn - Cập nhật 21/02/2019

RCS - cập nhật ngày 19.02.2019

KCS LAT - Phần mềm triển khai lanh tô - Cập nhật ngày 18/2/2019

RCS - Các tính năng mới nổi bật - Cập nhật ngày 16.01.2019

KCS IFDe - Triển khai chi tiết Móng đơn

RCCd 2019 - Triển khai chi tiết Cột Vách

RCCd 2019 Demo ngày 21/11/2018

Quy trình thiết kế Kết cấu và sự tham gia của phần mềm KetcauSoft

CTK - Xuất bảng thống kê ra file Excel

RCC 2018 - Nhưng tính năng mới cập nhật

Các hình thức sử dụng phần mềm KetcauSoft

Quickdraw - Đổi số trên toàn bộ mặt bằng cọc

KCS STF 2018 - Vẽ thêm cột cho khung

The CODE Đà Nẵng - 03.10.2018

 
Chia sẻ trang này: