Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 981 469
Chia sẻ trang này
Các clip của KetcauSoft


Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel

KCS QuickC - Chức năng thiết kế cốt thép Tường vây

RCC - Xuất file PDF cho trường hợp kiểm tra đơn lẻ

Quick Draw - Chức năng vẽ chi tiết Vách bể

KCS TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng

KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu

KCS VCT - Phần mềm vẽ chi tiết Thang

KCS SFD - Cập nhật phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng

KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách

RCC - Kiểm tra tỉ số nén

KetcauSoft - New Project 05/01/2017

SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel

RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

KetcauSoft - New Poject 07 12 2016

SAP - Thay đổi chiều cao tầng

CTK - Cập nhật ngày 19/11/2016

KCS Inside - Trình quản ký các ứng dụng của KetcauSoft

Quickdraw - Vẽ Lưới Trục

Safe - Update tải trọng chân cột

Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang Style đen trắng

PT Section - Vẽ mặt cắt sàn Ứng suất trước

RCC - Giao diện đồ họa 3D

PBC 2015 - Cập nhật ngày 16.11.2015

KCS STK - Bản cập nhật ngày 09/11/2015

KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình

Etabs 2015 - Chức năng copy và dán dữ liệu cho phần tử

Etabs - Chia phần tử Line tại các vị trí giao cắt

RCC - Khai báo chiều dài thực tế của Cột

KCS Plotter - Chức năng in nhiều file cùng lúc

Etabs - Kiểm tra mô hình và đánh giá kết quả

Quick Draw - Chức năng đánh số cọc

AutoCAD - Giới thiệu chức năng SheetSet

Etabs - So sánh các trường hợp gán tải trọng gió

AutoCAD - Xref - Các phương pháp hiệu chỉnh

AutoCAD - Sử dụng XREF để thể hiện mặt bằng Cọc và kết cấu Móng

KCS LAT - Phần mềm vẽ và thống kê Lanh tô

KCS STF - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế

KCS IFD - Phần mềm thiết kế móng đơn

WDL - Nhập dữ liệu dao động từ mô hình 3D

CTK - Chức năng chèn và hiệu chỉnh loại thống kê

RCS - Tính toán cốt thép cấu tạo

Etabs - Hướng dẫn tính toán móng băng

PFD - Chức năng xuất dữ liệu sang phần mềm SAFE

Hướng dẫn sử dụng SAFE để tính toán móng cọc

PFDe - Phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc

Tính toán sàn bằng phần mềm SAFE

Etabs - So sánh nội lực trong Dầm sau khi phân tích mô hình theo giai đoạn thi công

Sử dụng phần mềm PFD để thiết kế phương án móng cọc khoan nhồi

PFD - Phần mềm thiết kế móng cọc (Phiên bản chính thức)

RCB - Cập nhật chức năng nhập dữ liệu Dầm từ AutoCAD

 
Chia sẻ trang này: