Số lượt truy cập

    Tất cả: 5 694 642
Chia sẻ trang này
HỒ PHÚC HẠNH

Họ và tên:   Hồ Phúc Hạnh

Năm sinh:   1987

Chứng chỉ:
  - Thạc sĩ kỹ thuật - Đại học Giao thông vận tải Hà Nội - Chuyên ngành Xây dựng Cầu hầm
  - Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành XDDD & CN - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đơn vị công tác:
  - 2011 - Nay: Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam (DAC)

Chức danh:
  - Trưởng phòng Kết cấu 1 - Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam (DAC)
  - Quản lý, điều hành Diễn đàn Kỹ sư Kết cấu Việt Nam Ketcau.com
  - Quản trị viên facegroup: Kết cấu sư

Nơi ở hiện tại:   Hà Nội

Liên hệ:
  - email: phuchanhkt3@gmail.com
  - email: Hophuchanh@ketcausoft.com
  - phone: 0989.922.236

 

 
Chia sẻ trang này: