Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 114 395
Chia sẻ trang này
KCS EAT - Phần mềm hỗ trợ Etabs

GIỚI THIỆU

KCS EAT là phần mềm hỗ trợ người dùng sử dụng Etabs một cách dễ dàng hiệu quả hơn.

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng (Dũng Nguyễn)

Download và cài đặt

KCS EAT có sẵn trong bộ phần mềm của KetcauSoft: click Download

Cài đặt: các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

THÔNG TIN CẬP NHẬT

  • 09.09.2019 - Sửa lỗi chuyển đổi đơn vị; nhận tải trọng gán thông qua Diaphragm; bổ sung chuyển thông tin Release cho dầm hoặc cột
  • 24.08.2019 - Chính thức phát hành với chức năng đầu tiên là convert dữ liệu từ phiên bản đời cao hơn về 9.7.4

Thảo luận

Các vấn đề khi sử dụng có thể thảo luận tại đây

Sử dụng

Chạy phần mềm thông qua KCS Inside

 

 
Chia sẻ trang này: