Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 522 521
Chia sẻ trang này
KCS STK - Phần mềm thống kê thép hình

I. GIỚI THIỆU

KCS STK là phần mềm thống kê thép hình chạy độc lập với AutoCAD nên đảm bảo tính linh hoạt. Giao diện đồ họa gọn gàng giúp lựa chọn nhanh các loại thép, tận dụng các thống kê cũ và chỉnh sửa thống kê một cách nhanh chóng. STK là phần mềm miễn phí.

Các thắc mắc hoặc góp ý khi sử dụng phần mềm xin đề cập tại đây: thảo luận trên diễn đàn KetcauSoft.

Tác giả: Hồ Việt Hùng

II. DOWNLOAD

Phiên bản ngày 09/11/2015 sử dụng được cho AutoCAD từ 2010~2015: download

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cài đặt

Xem hướng dẫn cài đặc các phần mềm trong AutoCAD tại đây

 

Các lệnh trong AutoCAD

  • STK: Lệnh gọi file *.stk và vẽ bảng thống kê
  • IST: Lệnh import bảng thống kê không cần gọi file
  • STI: Chèn thống kê
  • STM: Hiệu chỉnh thống kê
  • TST: Tổng hợp thống kê

 

 
Chia sẻ trang này: