Số lượt truy cập

    Tất cả: 4 981 478
Chia sẻ trang này
PT Section - Phần mềm vẽ mặt cắt sàn Ứng suất trước

I. GIỚI THIỆU

PT Section là phần mềm vẽ mặt cắt sàn ứng suất trước, có khả năng tự động tính toán quỹ đạo cáp dựa trên các điểm đặc trưng do người dùng khai báo. PT Section là phần mềm miễn phí.

Các thắc mắc hoặc góp ý khi sử dụng phần mềm xin đề cập tại đây: thảo luận trên diễn đàn KetcauSoft.

Tác giả: Hồ Việt Hùng

II. DOWNLOAD

Downnload trên trang CHIP: download

Hoặc download toàn bộ phần mềm của KetcauSoft

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn cài đặt

Xem hướng dẫn cài đặc các phần mềm trong AutoCAD tại đây

 

Các lệnh trong AutoCAD

  • PTS: Lệnh gọi file *.pts và vẽ mặt cắt sàn UST

 

 
Chia sẻ trang này: