Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 054
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 08.06.2014

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 08.06.2014 với những thay đổi quan trọng, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

1. Thay đổi phương thức xác định mã máy

Phương thức mới sẽ dựa vào các thông tin cố định của phần cứng, và do đó sẽ còn không gặp hiện tượng CODE không thể đăng ký khi cài lại Windows

2. Cập nhật chức năng đọc dữ liệu xuất ra từ Etabs phiên bản 2013

Các phần mềm tính toán như EQL, WDL, PFD, RCC, RCBc đã có thể đọc dữ liệu từ Etabs phiên bản 2013

3. Cập nhật phần mềm PFD

Trong lần cập nhật này, PFD đã được trang bị chức năng cho phép người dùng thiết lập khoảng cách cọc thay vì mặc định như trước. Khoảng cách cọc được thiết lập chung cho cả dự án thông qua menu Thiết lập > Các thông số khác, và cũng có thể được điều chỉnh cho từng đài cọc thông qua chức năng Hiệu chỉnh Đài cọc

 
Chia sẻ trang này: