Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 378 652
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 14.06.2014 - Phần mềm RCB

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 14.06.2014 đối với phần mềm RCB, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

1. Chức năng cho phép người dùng thiết lập khoảng cách cắt thép của thanh bổ sung lớp trên (tại gối)

Chức năng mới cho phép người dùng chủ động thiết lập chiều dài thanh thép bổ sung thay vì mặc định như các phiên bản trước

2. Chức năng cho phép người dùng thiết lập vị trí cắt thép của thanh bổ sung lớp số 1 thuộc lớp dưới

Nếu trong các phiên bản trước, vị trí cắt thép của thép bổ sung lớp số 1 thuộc lớp dưới là cố định và luôn neo vào trong gối, thì phiên bản cập nhật đã cho phép người dùng điều chỉnh vị trí cắt thép giống như các lớp số 2 và số 3

 
Chia sẻ trang này: