Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 939
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 01.07.2014 - Phần mềm PFD

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 01.07.2014 đối với phần mềm PFD, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng cho phép người dùng xuất dữ liệu sang phần mềm SAFE

Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu sang phần mềm SAFE để tính toán diện tích cốt thép cho các đài cọc phức tạp như đài cọc thang máy hoặc đài dưới nhiều cột

 
Chia sẻ trang này: