Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 878
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 15.07.2014 - Phần mềm PFDe

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 15.07.2014 đối với phần mềm PFDe, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung trường hợp có sàn tầng hầm

Chức năng này cho phép người dùng triển khai các đài cọc trong trường hợp có sàn tầng hầm, khi đó phần thép sàn tầng hầm chỉ thể hiện tượng trưng, còn phần cốt thép không được kể đến trong thống kê cốt thép đài cọc

 
Chia sẻ trang này: