Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 825
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 17.07.2014 - Phần mềm RCS

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 17.07.2014 đối với phần mềm RCS, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung thống kê cho cốt thép giá (thép mũ)

Chức năng cho phép người dùng tạo các dấu hiệu để thống kê các thanh thep giá (mang số hiệu CT) thường là D6@200 (khoảng cách có thể được thiết lập trong lệnh RCSCONFIG).

 
Chia sẻ trang này: