Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 810
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 10.05.2015 - Phần mềm RCC

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 10.05.2015 đối với phần mềm RCC, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Sửa lỗi khi đọc dữ liệu từ phiên bản Etabs 2013

Phần sửa lỗi khi dữ liệu được xuất từ phiên bản 2013, thông báo lỗi không nhận được nội lực

Cho phép người dùng lựa chọn có hay không sử dụng hệ số điều kiện làm việc

Chức năng này cho phép người dùng chọn áp dụng hoặc không các hệ số điều kiện làm việc của bê tông. Người dùng thực hiện bằng cách click menu Thiết lập > Hệ số điều kiện làm việc

 
Chia sẻ trang này: