Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 925
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 03.07.2015 - Phần mềm WDL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 02.06.2015 đối với phần mềm WDL, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Cập nhật địa danh hành chính theo QCVN 02-2009/BXD

Quy chuẩn Theo QCVN 02 - 2009/BXD) cập thêm nhiều địa phương mới so với TVCN 2737:1995 và phù hợp hơn với thời điểm hiện nay

 
Chia sẻ trang này: