Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 812
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 28.09.2015 - Phần mềm KCS IFD

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 28.09.2015 đối với phần mềm KCS IFD (Thiết kế móng đơn), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Sửa lỗi hiển thị giá trị chiều dày đệm cát khi xuất file Excel

Trong phiên bản trước; chiều dày đệm cát bị hiển thị nhầm khi xuất bảng tính Excel, mặc dù kết quả tính toán không bị ảnh hưởng. KetcauSoft đã tiến hành sửa lỗi này trong bản vập nhật

Chức năng chọn mẫu bảng tính khi xuất file

Đây là chức năng cho phép người dùng chủ động tạo các mẫu bảng tính khác nhau (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Song ngữ, Logo v.v...) Và lựa chọn mẫu bảng tính sẽ xuất ra.

Trong phiên bản này, nút lệnh xuất file tính toán cũng đã được bổ sung trên thanh công cụ

Chức năng thông báo về phiên bản mới của phần mềm

Phiên bản mới có chức năng tự động kiểm tra và thông báo về phiên bản mới của phần mềm mỗi khi người dùng khởi động phần mềm. Chức năng này sẽ giúp ích cho người dùng cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới nhất.

Chức năng thông báo cập nhật phần mềm sẽ được KetcauSoft cập nhật cho tất cả các phần mềm trong thời gian tới.

 

 

 
Chia sẻ trang này: