Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 809
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 08.10.2015 - Phần mềm EQL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 08.10.2015 đối với phần mềm EQL (Tính toán tải trọng động đất), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng nhập dữ liệu từ mô hình phân tích tổng thể

Chức năng này cho phép người dùng nhập dữ liệu dao động từ mô hình phân tích tổng thể, thay vì chỉ nhập dữ liệu từ mô hình phẳng như các phiên bản trước

Xem thêm clip về chức năng tương tự của phần mềm tính toán tải trọng gió WDL tại đây: nhập dữ liệu dao dộng từ mô hình 3D

 

Chức năng chọn mẫu bảng tính khi xuất file

Đây là chức năng cho phép người dùng chủ động tạo các mẫu bảng tính khác nhau (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Song ngữ, Logo v.v...) Và lựa chọn mẫu bảng tính sẽ xuất ra.

 

Bổ sung tùy chọn tính đều đặn của công trình trên mặt đứng

Theo mục 5.2.2.2.(3) của TCVN 9386-2012, hệ số ứng xử bị lấy giảm xuống 20% khi công trình không thóa mãn các tiêu chí về tính đề đặn theo mặt đứng. Phiên bản cập nhật cho phép người dùng lựa chọn khai báo tính đều đặn theo mặt đứng của công trình.

 

Chức năng thông báo về phiên bản mới của phần mềm

Phiên bản mới có chức năng tự động kiểm tra và thông báo về phiên bản mới của phần mềm mỗi khi người dùng khởi động phần mềm. Chức năng này sẽ giúp ích cho người dùng cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới nhất.

Chức năng thông báo cập nhật phần mềm sẽ được KetcauSoft cập nhật cho tất cả các phần mềm trong thời gian tới.

 

Sửa lỗi tính toán tải trọng động đất theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động

Sửa lồi của phần mềm khi tính toán tải trọng động đất theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động, cụ thể: đối với phương Y.

 

 
Chia sẻ trang này: