Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 378 782
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 09.11.2015 - Phần mềm KCS STK

KetcauSoft xin thông báo với các bạn về việc cập nhật phần mềm thống kê thép hình KCS STK, thông tin chi tiết về phần mềm xin theo dõi tại đây: phần mềm KCS STK

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung các lệnh trong AutoCAD

Bao gồm các lệnh hiệu chỉnh, chèn thống kê, tổng hợp thống kê

 

Cập nhật cho phần mềm AutoCAD 2013~2015

Phiên bản mới đã có thể chạy trên AutoCAD 2013~2015

 

 
Chia sẻ trang này: