Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 818
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 16.11.2015 - Phần mềm PBC 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 16.11.2015 đối với phần mềm PBC, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung tính toán sức chịu tải của cọc Barret

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện tính toán sức chịu tải của cọc Barret

Chức năng lựa chọn áp sụng biện pháp thổi rửa mũi cọc cho Cọc khoan nhồi và cọc Barret

Đối với cọc khoan nhồi và cọc Barret, sức kháng mũi phụ thuộc rất lớn vào khả năng làm sạch mũi cọc. TCVN 10304:2014 cho phép sử dụng sức kháng mũi qb = 20MPa khi SPT > 100 đối với trường hợp có làm sạch mũi và phụt vửa ở mũi cọc (thổi rửa mũi cọc). Trong trường hợp không thổi rữa mũi cọc, phần mềm sẽ áp dụng giá trị hạn chế của SPT là 50.

 

Chức năng xác định chiều dài cọc theo điều kiện khống chế

Chức năng cho phép người dùng thiết lập chiều dài cọc theo một số điều kiện khống chế, phụ thuộc bài toán cụ thể, bao gồm: chiều dài cọc thay đổi phụ thuộc lớp đất tốt; chiều dài cọc cố định thỏa mãn độ sâu ngàm tối thiểu trong lớp đất tốt; chiều dài cọc cố định thỏa mãn sức chịu tải cực hạn tối thiểu

Chiều dài cọc thay đổi phục thuộc lớp đất tốt

Trong thực tế, đây chính là bài toán tìm Lmax và Lmin của cọc ép; do chiều sâu của cọc ép trong lớp đất tốt bị giới hạn bởi phường pháp thi công; cọc không thế ép quá sâu và lớp đât tốt, thông thường cọc chỉ cắm sâu được vào trong lớp đất tốt (cát có SPT từ 25 ~ 30) khoảng 1 ~ 2m, trong khi mặt của lớp đất tốt có thể thay đổi theo các hố khoan; do đó chiều dài cọc sẽ thay đổi theo mặt của lớp đất tốt.

Chức năng của phần mềm cho phép người dùng chỉ định chiều dài cọc thay đổi theo chiều sâu của lớp đất tốt, với điều kiện thỏa mãn chiều sâu ngàm vào lớp đất tốt có giá trị không đổi

Để thực hiện điều này, người dùng chọn Chiều sâu ngàm cố định trong danh sách ở mục Độ sâu mũi cọc, sau đó nhập chiều sâu ngàm trong lớp đất tốt; và chỉ định lớp đất tốt trong mục Lớp đất. Ví dụ như hình dưới, cọc sẽ được ngàm trong lớp đất số 9 một đoạn không đổi là 3m

Chiều dài cọc cố định thỏa mãn độ sâu ngàm tối thiểu trong lớp đất tốt

Đối với cọc khoan nhồi, người kỹ sư luôn mong muốn chiều sâu cọc thỏa mãn chiều sâu ngàm tối thiếu trong lớp đất tốt (cuội sỏi, đá), thống thường lấy khoảng 2~3 lần đường kình cọc. Và khác với cọc ép, chiều sâu của cọc khoan nhồi là cố định.

Chức năng của phần mềm cho phép người dùng chỉ định chiều dài cọc cố định thỏa mãn điều kiện chiều dài ngàm tối thiểu trong lớp đất tốt.

Để thực hiện điều đó, người dùng click Chọn chiều dài

Trong cửa số Chọn chiều dài cọc, chọn mục Theo chiều dài ngàm tối thiểu vào lớp đất tốt, sau đó chỉ định lớp đất tốt và giá trị chiều dài ngàm trong mục Giá trị tối thiểu. Ví dụ như hình dưới, cọc sẽ được chọn một chiều dài không đổi thỏa mãn chiều sâu ngàm tối thiểu vào Lớp 9 một đoạn 3m

Chiều dài cọc cố định thỏa mãn sức chịu tải cực hạn tối thiểu

Chức năng cho phép người dùng chọn chiều dài cọc (cố định) thỏa mãn sức chịu tải cực hạn tối thiểu.

Để thực hiện điều này, trước hết người dùng dùng cần chọn sơ bộ một chiều dài cọc và thực hiện tính toán. Sau đó, chọn cọc cần xác định chiều dài, click Chọn chiều dài

Trong cửa số Chọn chiều dài cọc, chọn mục Theo khả năng chịu tải tối thiểu, sau đó chọn công thức tính toán và giá trị sức chịu tải trong mục Giá trị tối thiểu. Ví dụ như hình dưới, cọc sẽ được chọn một chiều dài không đổi thỏa mãn sức chịu tải cực hạn là 32.000 kN

 

Bổ sung tính toán theo công thức Nhật bản có điều chỉnh

Trong trường hợp người dùng bằng kinh nghiệm bản thân nhận tháy có thể hoặc cần thiết phải tăng hoặc giảm sức chịu tải của cọc khi tính theo công thức Nhật bản, người dùng có thể sử dụng hệ số điều chỉnh để tăng hoặc giảm sức chịu tải của cọc; hệ số hiệu chỉnh có thể được thay đổi bằng cách click menu Tính toán > Hệ số hiệu chỉnh

Giá trị tính toán sẽ được thể hiện khi người dùng lựa chọn tính theo Công thức Nhật bản điều chỉnh

 

 
Chia sẻ trang này: