Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 813
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 23.12.2015 - Phần mềm RCB

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 23.12.2015 đối với phần mềm RCB (Vẽ và thống kê cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng Xóa hoặc chèn thêm một nhịp dầm

Phiên bản mới cho phép người dùng xóa một nhịp dầm hoặc chèn thêm một nhịp dầm vào vị trí đang chọn; chức năng này hữu dụng khi người dùng muốn tận dụng các dầm đã khai báo, nhưng có số nhịp khác với dầm đang muốn vẽ mới, bằng cách copy dầm đã có và thêm hoặc bớt một số nhịp dầm

 

Thiết lập chiều cao dầm bắt đầu bố trí cốt thép chống phình

Trong các phiên bản trước, chiều cao này mặt định theo tiêu chuẩn BTCT là 700; trong phiên bản mới, người dùng có thể điều chỉnh chiều cao dầm bắt đầu bố trí bằng cách thay đổi giá trị trong cửa sổ Thiết lập thông số (gọi bằng lệnh RCBCONFIG trong AutoCAD)

 

Thay đổi phương thức Thiết lập số lượng cốt thép

Phiên bản mới đã cải tiến phương thức Thiết lập số lượng cốt thép, giúp người dùng dễ dàng hình dung hơn. Bên cạnh đó, cũng đã bổ sung loại tiết diện chỉ bố trí được 2 thanh thép.

 

Một số cập nhật khác

Phiên bản mới có chức năng lưu các thông tin về kích thước cột và tiết diện dầm để phục vụ cho việc tạo dầm mới. Chức năng này giúp rút ngắn thời gian khai báo thông tin về dầm

 

 
Chia sẻ trang này: