Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 892
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 18.01.2016 - Phần mềm RCB

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 18.01.2016 đối với phần mềm RCB (Vẽ và thống kê cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

1. Tùy chọn thể hiện ký hiệu Cốt đai

Phiên bản mới cho phép người dùng lựa chọn cách mà phần mềm sẽ thể hiện ghi chú cốt đai, đó là Thể hiện ghi chú cốt đai trên măt đứng của Dầm hoặc Thể hiện ghi chú cốt đai trên đường thể hiện khoảng cách. Hai cách thể hiện này có những ưu điểm riêng; nhưng nhìn chung cách Thể hiện ghi chú cốt đai trên đường thể hiện khoảng cách sẽ giúp giảm thiểu các lỗi ghi chú bị chồng lên nhau

 

Để chuyển đổi giữa các cách thể hiện, người dùng truy cập Cửa sổ Thiết lập thông số bằng cách gõ lệnh RCBCONFIG, và lựa chọn trong tab Các thông số khác, phần Ghi chú cốt đai

 

2. Tùy chọn thể hiện ký hiệu đường kính

Phiên bản mới cho phép người dùng tùy chọn ký hiệu đường kính thay vì mặc định là Φ như các phiên bản trước. Để thay đổi, người dùng truy cập Cửa sổ Thiết lập thông số bằng cách gõ lệnh RCBCONFIG, và lựa chọn trong tab Các thông số khác, phần Ký hiệu đường kính cốt thép

 

3. Giao diện đa ngôn ngữ

KetcauSoft đã hoàn thiện giao diện đa ngôn ngữ cho phần mềm RCB, trong đó người dùng có thể tùy chọn sử dụng Giao diện ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Việt, hoặc xây dựng thêm ngôn ngữ thứ 3 (Other) dựa trên công cụ Language Tool của KetcauSoft, đây là một cập nhật trong lộ trình đưa phần mềm của KetcauSoft ra các nước khác.

 

 
Chia sẻ trang này: