Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 845
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 16.05.2016 - Phần mềm RCB

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 16.05.2016 đối với phần mềm RCB (Vẽ và thống kê cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

1. Bổ sung trường hợp tiết diện có 3 và 4 thanh hỗn hợp

Phiên bản trước chỉ cho phép người dùng thiết lập số lượng thanh cốt thép trong tiết diện thuộc loại 3 thanh, hoặc thuộc loại 4 thanh, trong phiên bản mới, phần mềm đã được cập nhật loại tiết diện có 3 và 4 thanh hỗn hợp, cho phép người dùng thiết kế linh động hơn.

 

2. Thùy chọn thép bổ sung lớp dưới cho Dầm dạng mặt cắt

Một điểm nâng cấp nữa của phần mềm RCB là khả năng tùy chọn thép bổ sung lớp dưới - lớp số 1 cho dầm dạng mặt cắt

 

 
Chia sẻ trang này: