Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 805
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 26.05.2016 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 26.05.2016 đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng nhập Sức chịu tải của cọc theo Thí nghiệm nén tĩnh

Theo TCVN 10304:2014, mục 7.1.11, khi sức chịu tải được xác định bằng thí nghiệm nén tĩnh, có thể sử dụng các hệ số điều kiện làm việc thấp hơn, và do đó nâng cao được SCT thiết kế của cọc, phương án móng tiết kiệm hơn

 

Cập nhật tổ hợp phím Ctrl+1 khi hiệu chỉnh thông tin đài cọc

Với các bạn đã sử dụng AutoCAD hay Excel có thói quen sử dụng tổ hợp phím Ctrl+1 để hiệu chỉnh đối tượng thì chắc chắn đây là một cập nhật hữu dụng. Với cập nhật này, người dùng khi muốn hiệu chỉnh thông tin đài cọc như chiều dày đài, tải trọng phụ thêm v.v... chỉ cần chọn đài cọc và dùng tổ hợp phím Ctrl+1, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ Hiệu chỉnh thông tin đài cọc

 

Sửa phương thức xuất tổ hợp sang SAFE

Phương thức xuất dữ liệu mới đã tách tải trọng bản thân ra trường hợp riêng, mà chúng tôi cho là sẽ thuận hiện hơn cho việc quản lý mô hình SAFE

 

 
Chia sẻ trang này: