Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 904
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 19.11.2016 - Phần mềm CTK

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 19.11.2016 đối với phần mềm CTK.

Các bạn có thể download phần mềm tại: CTK - Phần mềm thống kê cốt thép, hoặc download Bộ phần mềm của KetcauSoft

Phiên bản ngày 19.11.2016 cập nhật 3 nội dung đó là:

  1. Chức năng thống kê nhanh dầm đơn giản
  2. Chức năng copy thống kê từ cấu kiện khác
  3. Thay đổi hình thức của bảng thống kê

Clip giới thiệu

 
Chia sẻ trang này: